wp69baecfe.png
wped383230.png
wpa9e90313.png
wp3595131c.png
wp8358be3d.png
wp5c5040f0.png
wpb0f35cd3.png

wp2367ee22.png
wp78e466d1.png
Email-adres: info@nicono.nl
Triodos Bank: 78.14.73.403
Inschrijving K.v.K.: 34284176
Postadres:
Postbus 23661
1100 ED Amsterdam
wp9132b135.png
wp905abf37.png
wp905abf37.png
wp65307319.png
wp651093a6.png
wp0b8f86a0.png
Nieuws & actualiteiten
wp1b68be99.png
Stichting NIcoNO
Informatie
wpd2bfb4bf.png
Steun
De stichting is, voor wat betreft
haar inkomsten, afhankelijk van
donaties en sponsorgelden.

Indien u de activiteiten van de
stichting wilt steunen dan kan
dit op verschillende manieren.

U kunt natuurlijk een donatie
aan de stichting overmaken:
   
rekening:  78.14.73.403
     Naam: stichting NIcoNO
             te Amsterdam
U kunt ook eens een bezoekje
brengen aan onze sponsors.
Op de speciale sponsorpagina
staan aanbiedingen die wellicht
ook voor u interessant zijn.
                  Het project: Naamloze Vennootschappen.

In het kader van het project Naamloze Vennootschap is de
stichting op zoek naar informatie en documenten om hiermee
de geschiedenis van “de naamloze vennootschap” vast te
leggen. Een naamloze vennootschap onderscheid zich door
het uitgeven van aandelen aan toonder. Het uitgeven van
dit soort waardepapieren is als eerste gedaan door de
Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC.  De VOC kan dan
ook gezien worden als de voorloper van de huidige naamloze
vennootschap. Het voordeel van de aandelen aan toonder is
dat deze vrij verhandeld kunnen worden, het ontstaan van de
aandelenbeurs was hiervan het  gevolg. De aandelenbeurs in
Amsterdam wordt  beschouwd als de oudste aandelenbeurs
ter wereld.

Het gebruik van aandelen aan toonder heeft een grote vlucht
genomen, net als de hiermee verbonden handel in aandelen.
Over de hele wereld worden er nu aandelen aan toonder
uitgegeven om ondernemingen te financieren. De handel in
aandelen is uitgegroeid tot een enorme industrie, Wall Street
is daarvan wel de meest bekende representant.

Het is de bedoeling van dit project om te documenteren hoe
het de naamloze vennootschappen door de tijd heen is
vergaan. Hiertoe wordt de medewerking gevraagd van een
ieder die hieraan kan bijdragen.    
wpf6160713.png
wpf9651da6.png
wpf9651da6.png
    project
Nederland
   project
Ned-Indië
       De stichting NIcoNO.

De stichting NIcoNO heeft zich
ten doel gesteld om de eigen,  
afwijkende, visie ten aanzien
van de economische orde onder
de aandacht te brengen.
.
Kenmerkend voor de visie is dat
uitsluitend met  eigen vermogen
gewerkt wordt en dat er bewust
beperkingen worden gesteld aan
de groei en omvang van de
activiteiten.

Binnen de stichting wordt deze
visie aangeduid als Niconomie.

Naast de grote, bekende en beursgenoteerde naamloze
vennootschapen zijn er ook de kleine vennootschappen die
hun kapitaal vooral uit de kring van familie, vrienden en
bekenden moeten verwerven. Bezit u stukken van dergelijke
bedrijven en wilt u graag dat deze een goede bestemming
krijgen en bewaard blijven neem dan contact met ons op:
                                      
                                         info@nicono.nl